Effen Weg vzw Omdat wandelen werkt!

Giften

Je kan Effen Weg vzw steunen door een gift op onze rekening BE05 7360 2560 9175 met vermelding van je naam, adres en e-mail + gift Effen Weg.

Voor giften van 40 euro of meer raden we je aan je steun over te maken op rek.nr. BE82 7995 5039 4368 van Samana, onze partner, met vermelding ‘Gift Effen Weg’. Zij bezorgen je dan een fiscaal attest voor giften vanaf 40€. Geef ons dan zeker een seintje van jouw mooi gebaar, zodat we jou persoonlijk kunnen bedanken!

Hierbij willen wij nog eens uitdrukkelijk benadrukken dat onze organisatie op geen enkel winstbejag nastreeft, alles wordt opnieuw geïnvesteerd in de werking zelf. Wij worden niet gesubsidieerd en werken volledig op vrijwillige basis.

Met elke gift, groot of klein, zullen er heel wat van onze stappers tevreden zijn!

Effen Weg brengt mensen met gezondheidsproblemen samen op een informele manier en overtuigd hen van de helende werking van het wandelen en de kracht van de natuur.