Effen Weg Lid worden


Hoe word ik lid van Effen Weg vzw?

Ondanks het feit dat we de toegang tot onze vereniging zo laagdrempelig mogelijk willen houden, zijn we voor het werkingsjaar 2019 genoodzaakt om onze tarieven op te trekken. De grootste oorzaak is ons veel uitgebreider aanbod aan activiteiten, gekoppeld aan minder werkingsmiddelen. Desondanks hebben we de prijzen heel democratisch weten te houden, mede door ons lidmaatschap op te splitsen in :

  • Een individueel lidmaatschap :  13€, hiermee kan enkel de geregistreerde persoon mee wandelen.
  • Een gezinslidmaatschap : 20€, waarbij alle gezinsleden kunnen mee stappen. Dit geldt enkel voor mensen die onder hetzelfde dak wonen.
  • Een steunend lidmaatschap : 40€, hiermee krijg je een individueel- of gezinslidmaatschap, maar geef je onze vereniging tegelijk een duwtje in de rug!

Dit zijn de tarieven voor het kalenderjaar 2019. Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer BE05 7360 2560 9175 met vermelding van je naam, adres en e-mail + lidgeld Effen Weg. Daarnaast is het noodzakelijk om onderstaand  formulier in te vullen.

Van zodra het bedrag op onze rekening komt, kom je op onze ledenlijst terecht (maximum 3 werkdagen na betaling) en kan je reeds gratis deelnemen aan al onze activiteiten. Jouw persoonlijke lidkaart volgt dan zo snel mogelijk.

Ja, ik wil lid worden van Effen Weg :


 

Voordelen voor leden

  • Ongelimiteerde, gratis deelname aan alle georganiseerde wandelingen van Effen Weg vzw.
  • Je bent verzekerd tijdens de activiteiten.
  • Automatisch word je lid van de Vlaamse Pijnliga vzw en kan je ook deelnemen aan alle activiteiten van andere verenigingen die onder dezelfde koepel vallen.
  • Je ontvangt maandelijks Prikkel en Samana-magazine, tijdschriften die thema’s als gezondheid & pijn beschrijven.

Niet-leden kunnen steeds eens komen proeven van “het Effen Weg zijn” om te bekijken of het hen bevalt, alvorens een lidmaatschap aan te gaan. De bijdrage voor niet-leden bedraagt 2 euro per wandeling (verzekering + werkingskosten).

Bij Effen Weg vzw stappen we steevast zoveel mogelijk onverhard, door de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen. Gezond bewegen en natuurbeleving staan centraal.

Personen die lid zijn van een vereniging die onder de koepel van de Vlaamse Pijnliga valt kunnen gratis deelnemen aan al onze wandelingen op vertoon van de lidkaart van de Vlaamse pijnliga.