Effen Weg Lid worden

Hoe word ik lid van Effen Weg vzw?

Er zijn 3 formules om lid te worden van Effen Weg :

 • Een individueel lidmaatschap :  13€, hiermee kan enkel de geregistreerde persoon mee wandelen. → 6,5€ vanaf oktober
 • Een gezinslidmaatschap : 20€, waarbij alle gezinsleden kunnen mee stappen. Dit geldt enkel voor mensen die onder hetzelfde dak wonen. → 10€ vanaf oktober
 • Een steunend lidmaatschap : 40€, hiermee krijg je een individueel- of gezinslidmaatschap, maar geef je onze vereniging tegelijk een duwtje in de rug!

Dit zijn de tarieven voor het kalenderjaar 2024. Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer BE05 7360 2560 9175 met vermelding van je naam, adres en e-mail + lidgeld Effen Weg. Daarnaast is het noodzakelijk om onderstaand  formulier in te vullen.

Van zodra het bedrag op onze rekening komt, kom je op onze ledenlijst terecht (maximum 3 werkdagen na betaling) en kan je reeds gratis deelnemen aan al onze activiteiten. Jouw persoonlijke lidkaart volgt dan zo snel mogelijk.

Wil je ons steunen? Via de pagina giften vind je meer info. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar!

Niet-leden kunnen steeds eens komen proeven van “het Effen Weg zijn” om te bekijken of het hen bevalt, alvorens een lidmaatschap aan te gaan. De bijdrage voor niet-leden bedraagt 2 euro per wandeling (verzekering + werkingskosten).

Terugbetaling ziekenfonds

Heel wat mutualiteiten geven een tegemoetkoming aan hun leden die actief bewegen en die in dit kader lidgeld betalen. Ook het lidgeld van Effen Weg vzw kan hiervoor in aanmerking komen. De bedragen die terugbetaald worden en de voorwaarden verschillen van mutualiteit tot mutualiteit, van regio tot regio en vaak wordt ook een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën.

Om de tegemoetkoming te ontvangen moet je een attest indienen. Dat attest vind je terug op de website van je mutualiteit of je kan navraag doen bij je kantoor.

Je kan het digitaal doorsturen naar hilde.heyvaert@samana.be . Wij sturen het dan ingevuld terug via mail.

Je kan het ook via de traditionele post opsturen naar:

Vlaamse Pijnliga vzw –  Haachtsesteenweg 579 pb40 – 1031 Brussel

Voeg hierbij een aan jezelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe en wij sturen je het ingevulde document terug. Helaas is de regeling niet altijd even duidelijk. De uiteindelijke beslissing voor terugbetaling ligt bij de mutualiteit.

Ledenformulier

Ja, ik wil lid worden van Effen Weg :

Voordelen voor leden

  • Ongelimiteerde, gratis deelname aan alle georganiseerde wandelingen van Effen Weg vzw.
  • Je bent verzekerd tijdens de activiteiten.
  • Automatisch word je lid van de Vlaamse Pijnliga vzw en kan je ook deelnemen aan alle activiteiten van andere verenigingen die onder dezelfde koepel vallen.
  • Je ontvangt maandelijks Prikkel, een tijdschrift dat thema’s als gezondheid & pijn beschrijven.

Personen die lid zijn van een vereniging die onder de koepel van de Vlaamse Pijnliga valt kunnen gratis deelnemen aan al onze wandelingen op vertoon van de lidkaart van de Vlaamse pijnliga.