Effen Weg Lid worden

Hoe word ik lid van Effen Weg?

De jaarlijkse bijdrage om lid te worden van Effen Weg bedraagt slechts 10 euro.  Dit is nodig om onze werking te financieren. Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer BE05 7360 2560 9175 met vermelding van je naam en adres + lidgeld Effen Weg.

Van zodra het bedrag op onze rekening komt, kom je op onze ledenlijst terecht en kan je reeds gratis deelnemen aan al onze activiteiten. De persoonlijke lidkaart volgt dan later.

Voordelen voor leden

  • Ongelimiteerde, gratis deelname aan alle georganiseerde wandelingen van Effen Weg voor het ganse gezin.
  • Je bent verzekerd tijdens de activiteiten
  • Automatisch wordt je lid van de Vlaamse Pijnliga en kan je ook deelnemen aan alle activiteiten
  • Je ontvangt maandelijks Prikkel en Samana-magazine, tijdschriften voor chronisch zieke mensen

Niet-leden kunnen steeds eens komen proeven van “het effen weg zijn” om te bekijken of het hen bevalt, alvorens een lidmaatschap aan te gaan. De bijdrage voor niet-leden bedraagt 2 euro per wandeling (verzekering + werkingskosten).

Personen die lid zijn van een vereniging die onder de koepel van de Vlaamse Pijnliga valt kunnen gratis deelnemen aan al onze wandelingen op vertoon van de lidkaart van de Vlaamse pijnliga.